Algemene Voorwaarden

 1. Identificatie
  Deze website wordt beheerd door X-Corp B.V. en is geregistreerd in Nederland onder registratienummer 75632446 (KVK). Ons geregistreerde kantoor is gevestigd aan Industrieweg 50, 3144 CH Maassluis, Nederland.
 2. Toepassing
  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van X-Cube (www.x-cube.nl). Door de Website te openen en te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, onthoud u dan van het gebruik van de Website.
 3. Boekingen
  a. Boekingsbevestiging: Boekingen voor onze ervaringen zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Uw boeking is alleen bevestigd wanneer u een bevestigingsmail ontvangt.
  b. Betaling: Betaling is vereist op het moment van boeking. Wij accepteren MB WAY en creditcard zoals gespecificeerd op de Website.
  c. Annuleringen en Terugbetalingen: Annuleringen die 3 uur of meer voor de geplande boekingstijd worden gemaakt, komen in aanmerking voor een volledige terugbetaling. Deze terugbetaling zal plaats vinden binnen 5 dagen.
 4. Gedragscode
  a. Leeftijdsbeperkingen: Deelnemers moeten minstens 9 jaar oud zijn om deel te nemen aan onze kinderspellen. Deelnemers onder de 9 jaar moeten worden begeleid door een betalende volwassene.
  b. Intoxicatie: We behouden ons het recht voor om toegang te weigeren of deelnemers te verwijderen die dronken lijken te zijn of onder invloed van drugs zijn.
 5. Intellectueel Eigendom
  a. Website-inhoud: Alle inhoud op de Website, inclusief tekst, graphics, logo’s, afbeeldingen en software, is eigendom van X-Corp B.V. en wordt beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomswetten. b. Gebruik van Materialen: U mag geen enkele inhoud op de Website reproduceren, distribueren, weergeven, verkopen of wijzigen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 6. Aansprakelijkheidsbeperking
  a. Risicoaanvaarding: Deelname aan onze escape rooms omvat fysieke activiteit en kan potentiële risico’s met zich meebrengen. Deelnemers aanvaarden vrijwillig alle risico’s en aansprakelijkheden die verband houden met hun deelname. b. Aansprakelijkheid: Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze diensten.
 7. Toepasselijk recht
  Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Portugal. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Lissabon.
 8. Contactgegevens
  Als u vragen heeft over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via info@x-corp.nl.

Privacybeleid Laatst bijgewerkt: 06.12.2023

Dit Privacybeleid beschrijft ons beleid met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke informatie wanneer u onze Website gebruikt, evenals de keuzes die u heeft met betrekking tot die informatie.

 1. Informatie die we verzamelen
  a. Persoonlijke informatie: We kunnen persoonlijke informatie verzamelen, zoals namen, e-mailadressen en andere informatie die vrijwillig door gebruikers wordt verstrekt bij het boeken van een escape room of contact met ons opnemen.
  b. Betaalinformatie: Bij het maken van een boeking verzamelen we betalingsinformatie, inclusief creditcardgegevens, om betalingen veilig te verwerken.
  c. Loggegevens: We verzamelen automatisch informatie die uw browser verzendt wanneer u onze website bezoekt. Dit kan uw computer’s IP-adres, browsertype, browserversie, de pagina’s van onze website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina’s doorbrengt, en andere statistieken omvatten.
 2. Gebruik van informatie
  a. Boekingen en Diensten: We gebruiken de verzamelde informatie om boekingen te verwerken, met gebruikers te communiceren en de gevraagde diensten te leveren.
  b. Verbetering van Diensten: We kunnen informatie gebruiken om onze diensten te verbeteren, gebruikerservaringen aan te passen en de effectiviteit van onze marketinginspanningen te analyseren.
  c. Communicatie: We kunnen contactgegevens gebruiken om gebruikers informatie te sturen over hun boekingen, updates, nieuwsbrieven en promotiemateriaal. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het ontvangen van dergelijke communicatie.
 3. Cookies en Trackingtechnologieën
  We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om de activiteit op onze website te volgen en bepaalde informatie vast te houden. Gebruikers kunnen hun browsers instrueren om cookies te weigeren, maar dit kan bepaalde functies van de Website beperken.
 4. Gegevensbeveiliging
  We implementeren redelijke beveiligingsmaatregelen om persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Er is echter geen methode van verzending via internet of elektronische opslag die 100% veilig is, en we kunnen geen absolute beveiliging garanderen.
 5. Openbaarmaking van informatie
  a. Dienstverleners van derden: We kunnen persoonlijke informatie delen met dienstverleners van derden om diensten te vergemakkelijken en de Website te verbeteren.
  b. Wettelijke vereisten: We kunnen persoonlijke informatie bekendmaken indien vereist door de wet of in reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties.
 6. Uw rechten
  Gebruikers hebben het recht om toegang te krijgen tot, correctie van en verwijdering van hun persoonlijke informatie. Om deze rechten uit te oefenen of als u vragen heeft over het privacybeleid, neem dan contact met ons op via info@x-corp.nl.
 7. Wijzigingen in dit Privacybeleid
  We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina gepost, en de datum van de laatste update wordt aangegeven.
 8. Contactgegevens
  Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, neem dan contact met ons op via info@x-corp.nl.